Angol, német B2 szintű nyelvvizsga

A B2 szint Magyarországon a középfoknak felel meg. A vizsga írásbeli és szóbeli részére egymás után, azonos napon kerül sor. A vizsgán nem lehet szótárt használni. A vizsgázó az írásbeli vizsgarészen ceruzát és tollat is használhat. A szóbeli vizsgán a vizsgázók egymással folytatnak beszélgetést a megadott témáról. A felkészülési idő a szóbeli vizsga előtt 20 perc. A szóbeli vizsgán a vizsgázók egymással folytatnak beszélgetést a megadott feladatról.

Akkor sikeres a komplex vizsga, ha a vizsgázó az írásbeli és a szóbeli vizsgarészen összesen eléri a 60%-ot (198 pont) és legalább 40%-os eredményt az egyes készségeknél (olvasott szöveg értése, levélírás, hallás utáni értés, beszédkészség) is. Így kapja meg a vizsgázó a végleges pontot (max. 330 pont), illetve százalékos eredményét. A vizsgázó ilyenkor sikeres nemzetközi és államilag elismert komplex bizonyítványt kap.

Amennyiben a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, de csak a szóbeli vizsgarészen, vagy csak az írásbeli vizsgarészen éri el a legalább 60%-os teljesítményt, nemzetközi és magyarországi részbizonyítványt kap (írásbeli vagy szóbeli).

Írásbeli vizsga
Vizsgarész megnevezéseidő (perc)max. pontminimum pont teljesítendő készségenként 40%minimum pont teljesítendő
60%
I. Olvasott szöveg értése907530
II. Nyelvtani, lexikai ismeretek30 
III. Fogalmazási készség Hivatalos vagy fél-hivatalos levél Baráti e-mail 60 45 30 30
Összesen150180  
     
Szóbeli vizsga
Vizsgarész megnevezéseidő (perc)max. pontminimum pont teljesítendő készségenként 40%minimum pont teljesítendő
60%
I. Hallott szöveg értése307530
II. Beszédkészség mérése20+167530
Összesen 150 Összesen:198 pont

Az egyes feladatrészek rövid leírása

Írásbeli vizsga

I. Olvasott szöveg értése

  1. Globális értés mérésére a vizsgázónak 5 rövid szöveghez megfelelő címet kell választania 10 előre megadott cím közül.
  2. Komplex értés igazolására 5 feleletválasztós kérdésre kell válaszolni.
  3. Szelektív olvasási feladat keretében 12 hirdetés alapján 10 állításnak kell párt találni. 

II. Nyelvtani, lexikai ismeretek

  1. Egybefüggő szövegben kell megoldani 10 feleletválasztós tesztkérdést.
  2. Egybefüggő szövegben kell elhelyezni 10 szót 15 előre megadott szó közül. 

III. Fogalmazási készség (2 levél megírása)

1. A levélírás során 4 előre megadott tartalmi elem befoglalásával kell egy félhivatalos vagy magánlevelet írni.

2. Egy baráti e-mail megírása rövid utasítás alapján.

Szóbeli vizsga

I. Hallott szöveg értése

  1. Szelektív értés mérésére a vizsgázók a szöveg meghallgatása után 5 igaz/hamis kérdésre válaszolnak. A feladatot egyszer hallgathatják meg a vizsgázók.
  2. Komplex értés igazolására a vizsgázók a szöveg meghallgatása után 10 igaz/hamis kérdésre válaszolnak. A feladatot egyszer hallgathatják meg a vizsgázók.
  3. Globális értés igazolására a vizsgázók a szöveg meghallgatása után 5 igaz/hamis kérdésre válaszolnak. A hallott szövegek között van egy kakukktojás, amelyhez nem tartozik állítás. A feladatot egyszer hallgathatják meg a vizsgázók. Ezt a vizsgakészséget az írásbeli feladatokat követően, délelőtt vizsgáztatjuk. Ezt fokozottan vegyék figyelembe, akik nem vesznek részt a teljes vizsgán. 

II. Beszédkészség mérése

20 perc felkészülés

Tudnivalók: A vizsgázók a felkészülési idő alatt jegyzetet készíthetnek (nem a feladatlapra), amit a vizsgán használhatnak. A vizsga során nem a készített jegyzetek felolvasását kérjük, hanem a másik vizsgázóval történő beszélgetést, hiszen a vizsgarész a kommunikatív képességeket méri.

1. Kapcsolatfelvétel / bemutatkozás

Ez idő alatt lehetősége van a vizsgázóknak, hogy a vizsga elején megismerkedjenek egymással, így könnyebben tudnak majd beszélgetni a vizsga során. Hobbi vagy nyelvtanulás téma megvitatásával kezdenek a vizsgázók.

2. Prezentáció

A prezentáció során a vizsgázónak be kell mutatnia az általa választott témát a másik vizsgázó számára, illetve legalább egy kérdésre válaszolni
 

3. Véleménykifejtés / Vita

A vizsgázónak a szöveg témája alapján kell beszélgetnie, amit a felkészülési idő alatt elolvasott. A vita folytatásában a vizsgázóknak el kell mondaniuk saját érveiket a témával kapcsolatban. Vigyázniuk kell arra, hogy a vita beszélgetés jellege megmaradjon. Cseréljék ki érveiket és menjenek bele az egyes érvek megvitatásába.

4. Problémamegoldás / konszenzuskeresés

A vizsgázóknak együtt meg kell tervezniük valamit. Csak a szituáció adott számukra (pl. egy kirándulás vagy egy party szervezése), a terv részletei rájuk vannak bízva. Át kell gondolniuk, hogy mi mindenre kell figyelniük a terv elkészítésekor, elő kell adniuk ötleteiket és tanácsaikat.

Angol B2

Német B2