Megjelenés a vizsgán

A vizsga megkezdése előtt fél órával kell megjelenni a vizsga helyszínén. A vizsgázó a beosztását a helyszínen kifüggesztett listákról tudja meg.
A vizsgán érvényes, arcképes személyazonosító igazolvány felmutatását kérik. (kivéve diákigazolvány)
Az öltözékre vonatkozóan nincs előírás.
Az írásbeli és /vagy szóbeli vizsgára késve érkező vizsgázók nem tehetnek vizsgát.

A vizsga folyamán

A vizsgázó íróeszközt (ceruza, radír) javasolt, személyazonosító okmányokat, innivalót (javasolt: egy darab zárható, átlátszó palack) vihet be a vizsgára.

Az írásbeli alatt egyenként, a folyosófelügyelő kíséretében lehet elhagyni a vizsgatermet.
Kizárást vonnak maguk után a következő szabálytalanságok: mobiltelefont használ a vizsgázó, puskázik, másolni próbál más vizsgázóról, az írásbeli és szóbeli vizsgán a megadott időre nem érkezik meg.
Rendőrségi feljelentést von maga után, ha más személyi okmányával vizsgázik a jelentkező.

A vizsga után

Az eredmény közlésétől számított 15 napon belül a vizsgázó felülvizsgálati kérelemmel élhet a vizsga téves értékelésére, jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 4§) 3 pontja értelmében. A felülvizsgálatot írásban kell kérvényezni, a megfelelő magyar nyelvű űrlap kitöltésével. A felülvizsgálati kérelem határideje előtt mindig lehetőség van a vizsgadolgozat megtekintésére. A felülvizsgálat magában foglalja a vizsgázó vizsgadolgozatának újbóli ellenőrzését. A vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati kérelmet megvizsgálja, és szükség esetén továbbítja a telc gGmbH-nak. A felülvizsgálathoz szükséges határidők és eljárási nyomtatványok a honlapon és a vizsgahelyeken hozzáférhetők. A felülvizsgálattal és a betekintéssel kapcsolatban további információk a vizsgaközpont honlapján olvashatók (www.telcvizsga.hu)

A jogszabálysértésre hivatkozó kérelmek elbírálása minden esetben Magyarországon történik. A Vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati kérelem tárgyában annak benyújtásától számított 15 napon belül hozza meg döntését és erről a vizsgázót írásban, ajánlott küldeményben értesíti.

A vizsgaeredmények közlése

A Vizsgaközpont megküldi a vizsgahelyeknek az eredményeket. A vizsgaeredményeket a Vizsgaközpont a saját honlapján (www.telcvizsga.hu) a nyelvvizsga után 30 napon belül hozza nyilvánosságra. A vizsgázók a vizsgaeredményüket saját online fiókjukban saját vizsgakódjuk alapján tudják beazonosítani és megtekinteni.
A vizsgaeredményről személyesen is lehet érdeklődni ügyfélszolgálatainkon.

A bizonyítvány

A vizsgázó komplex bizonyítványt, vagy – ha nem sikerül komplex vizsgát tennie egy időszakon belül – államilag elismert szóbeli vagy írásbeli bizonyítványt kap. Nemzetközi oklevelet csak az egy időszakon belül megszerzett komplex nyelvvizsga megléte esetén állítanak ki.

Az államilag elismert vizsgabizonyítvány az eredmények közzétételétől számított 30 napon belül készül el. A bizonyítványok személyesen vehetők át a vizsgaszervező hely központjában.
A vizsgázók az államilag elismert és a nemzetközi bizonyítványt egyszerre kapják kézhez